•  Assessment/Development Centre
•  Audyt Menedżerski
•  Ocena 360°

 

 

 


Executive consulting

Audyt Menedżerski

 

Coraz większa złożoność rzeczywistości oraz zwiększająca się szybkość działania, wymusza na menedżerach - dzisiejszych liderach - umiejętności ciągłego dostosowywania się do zmian - umiejętności zarządzania zmianą w warunkach niepewności i - coraz częściej - podwyższonego ryzyka. To, że organizacja sprawnie funkcjonuje dziś, nie jest wystarczającą gwarancją, że sytuacja utrzyma się.

Jednym z filarów gwarantujących stabilność każdej organizacji jest jej kadra menedżerska, uzbrojona w unikalne kompetencje, tworzące swoistego rodzaju zestaw umiejętności, doświadczenia czy zachowań pozwalających na prowadzenie skutecznego zarządzania. Jednakże ten zestaw kompetencji nie jest ponadczasowy i ulega dezaktualizacji. Tylko jego rozwijanie i aktualizacja zwiększa prawdopodobieństwo, że organizacja przetrwa na rynku w dłuższej perspektywie czasowej.

ZB Executive Consulting dla zapewnienia realizacji przyjętej, długookresowej strategii przedsiębiorstwa, proponuje przeprowadzenie Menedżerskiego Audytu Lidera według specjalnie opracowanej metodologii ZBEC-MAL®. Audyt przeprowadzony przez naszych, posiadających wieloletnie doświadczenie menedżerskie konsultantów, pozwoli nie tylko rozpoznać posiadane kompetencje kadry zarządzającej, ale również wskaże pożądane kierunki rozwoju ludzi na kluczowych stanowiskach i ściślejsze dopasowanie do mapy kompetencyjnej zmieniającej się bezustannie organizacji.

 

Audyt według proponowanej przez nas metodologii, ma zastosowanie szczególnie w sytuacjach:


  Reorganizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw
 
Zarządzania sytuacją kryzysową
 
Połączenia lub przejęcia przedsiębiorstwa
 
Wdrażania nowych strategii i/lub kultury organizacyjnej - agresywnych lub opartych o założenia zrównoważonego wzrostu
  Identyfikacji menedżerów mogących zarządzać firmą w sytuacji przygotowywania sukcesji stanowiskowej
  Wzmacniania i rozwijania potencjału kadry menedżerskiej oraz określania potrzeb szkoleniowych.