•  Assessment/Development Centre
•  Audyt Menedżerski
•  Ocena 360°
Executive consulting

Ocena 360°

 

Poprawa efektywności i sprawności działania to dziś prawdopodobnie jedyna, skuteczna droga do realizacji założonych celów organizacji. Ustawiczne doskonalenie organizacji konieczne jest na wszystkich poziomach zarządzania i w niemal każdym wymiarze. Jest to szczególnie istotne w przypadku kadry zarządzającej każdej organizacji. Jednakże liczy się nie tylko doskonalenie kompetencji, ale przede wszystkim identyfikacja tak mocnych, jak i słabych stron menedżerów. Stosowane standardowe systemy ocen nie dają odpowiedzi na wszystkie pytania. Pozostawiają szereg pytań bez odpowiedzi, ponieważ sięgają zbyt płytko.

Dzięki naszemu Executive 360° Feedback – E360F® będą Państwo mogli zaimplementować w swojej organizacji maksymalnie obiektywny system oceny kompetencji kadry zarządzającej, pozwalający na wdrożenie systemu doskonalenia kadry menedżerskiej dokładnie w tych obszarach, w których jest to niezbędne. Dzięki naszemu rozwiązaniu wzrośnie sprawność działania całej organizacji.

Ocena 360° to obok Audytu Menedżerskiego i Development Center, najlepsza technika oceny kompetencji kadry zarządzającej. E360F® to redefinicja pojęcia ocena w odniesieniu do menedżerów.